Hakkımızda

    Sivas asırlarca ilme ve kültüre hizmet edenleri barındırmış ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilim ve kültür kentidir. Şifahiye, Buruciye, Gökmedrese ve Çifte Minareli Medrese gibi ilim merkezleri Sivas’ın manevi, ilmî ve kültürel kimliğini ispat etmektedir.


    Hayatımızda önemli bir esas da ilimdir. Bu ilim esası üzerine bina edilen hayat, meyvesi lezzetli, gölgesi şifalı ve gövdesi faydalı ağaç gibi her yönü ile sahibine dünya ve ahirette huzur vermektedir. Bu nedenle ilme ve ilim erbabına gereken saygıyı sunacağımız imkânlar ile ifade etmek ve toplumun ilmî ve kültürel noktada yetişmesine katkıda bulunmak hayatımızı ebedi saadet ile huzurlu kılmak için zaruridir.


     Bu zaruri durum asırlarca ilme, irfana ve kültüre ev sahipliği yapmış Sivas’ımızda bu konuda adımlar atılması gerektiğini ortaya koymuştur. Yaşadığımız dönem itibariyle dünyevileşen toplumu bu dünyaya aşırı bağlılık esaretinden ve sadece madde bazlı düşünceden ve hareketten asıl önemli ve zaruri olan ilme ve irfana yönlendirmek üzerimizi kaplamasından endişe ettiğimiz cehalet karanlıklarından bizleri bir nebze olsun rahatlatmaktadır.


    Toplumu daha mükemmel bir şekilde ilim, irfan ve kendi kültürü ile birleştirmek ve bu topraklarda asırlarca dünyaya ilim ve irfan ta’lim ettirerek büyük medeniyetler kuran ecdadın mirası ile kendi kimliği içerisinde var olmanın anlamını tattırmak büyük öneme haizdir.


    Bu önem ve zaruri bakış açıları ve aklıselim bir toplumdaki bireylerin tespit ettikleri sebepler ve şartlar ilme ve kendi kültür mirasımıza daha ciddi çalışmalar ile sahip çıkılması gerektiğini beyan etmektedir.
Arifan İlim ve Kültür Derneği olarak “Hikmetli söz/ilim müminin yitiğidir” nebevi esası ve “Yadigârlar bizlerin kimliğinin ispatıdır” düsturuyla ilim ve kültür alanında hizmet vermek amacı ile 2006 yılında Sivas’ta kurulmuştur.


    Derneğimizin ilme ve kültüre verdiği hassasiyetlerini gösteren tüzüğümüzden bazı maddeler şunlardır;


     “Örf ve âdetlerimize uygun sosyal, ahlaki, dini, iktisadi ve kültürel hususlarda ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek…”


    “ihtiyaç sahibi insanların ve öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için pansiyon, misafirhane, ev ve yurt gibi imkânlar sunmak”(Dernek Tüzüğü 18. Madde.)


     “Kütüphanelerde araştırma yapmak isteyenlere gerekli kolaylıklar sağlamak ve araştırma yapan şahıslar tarafından talep olunması durumunda araştırmacıların misafir olarak barınacakları mekânlar oluşturmak”.(Dernek Tüzüğü 22. Madde)


    “Sokak çocuklarına yönelik eğitici ve topluma kazandırıcı sosyal ve eğitimsel faaliyetler sürdürmek.”(Dernek Tüzüğü, 26. Madde)

 

“içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu, vb. tüm kötü alışkanlıkların bağımlısı olan insanlarımızın topluma daha yararlı hale gelmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemek.”(Dernek Tüzüğü,27. Madde).

 

    Selam ve Dua ile...

 

Arifan Duyurular
  • Yusuf KAPLAN KONFERANSI 2
  • Sitemiz Yapım Aşamasındadır
  • Tavsiye ve önerileriniz için bize ulaşınız.
Ömer Faruk AKKAYA

ASHAB-I REY BAĞLAMINDA İMAM-I AZAM'IN HADİSCİLİĞİ ASHAB-I REY

 

Yaşanan batıl ve bidî cereyanlardan biri de şüphesiz dine ve dinin kaynağına modern bir bakışı sergileme arzusu ve temayülü.

Bu arzu ve temayül, içtihad merkezlerine ve sahiplerine amansız bir tenkidi de beraberinde getirmiştir.

Bu durum onların nezdinde zaruri kabul edilmektedir. Onlar, halkın din bağını sağlayan “ehl-i zikir” diye vasfedilenleri devreden çıkarmadıkça dinin protestanlaşmasını sağlayamayacaklarını bilmektedirler.

Çünkü halk, zikir ehli diye vasfedilen “müçtehid” olmayınca bir müçtehidin içtihatlarına göre amel etmesi gerektiğine inanmaktadır.


Devamını Oku...